Hakkımızda

Anasayfa / Hakkımızda
çorum damla sulama

Hakkımızda

Misyonumuz
Bizler kaliteli tarımsal üretimin gerçekleşmesini amaç bütünlüğü olarak benimseyerek birlikte eylem ilkelerinden hareketle Üngan Ticaret ailesini oluşturduk. Sosyal ve ekonomik yönden kalkınmamız için su ve enerji tasarrufunun istenildiğinde her alanda kendine yer bulacağını kimse inkar edemez. Tarımdaki kalite seviyemizi yükseltmek için damla sulama sisteminin en az diğer değişkenler kadar gerekli olduğunu savunuyoruz. Ülkemizde damla sulaması alanındaki araştırma ve geliştirme çalışmalarını yeterli görmüyoruz. Her şeyden önemlisi ekili-dikili alanlardan hiç eksilmeyen alın terinin bugün ve gelecekte her an yanında olabilmek için hiç durmamak üzere düğmeye bastık.

Damla sulama sisteminde, kurumsal kimliğinin ve sorumluluğun ciddiyetle üzerinde duran, sürekli araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla dinamik kalmayı başaran bir organizasyonda; üretim, dağıtım ve pazarlama faktörlerini somutlaştırarak hizmet kalitesini yükseltmek üzere ana prensibimizden taviz vermeden çalışmak Üngan Ticaret ailesinin misyonudur.

Vizyonumuz
Toplumsal ve ticari sorumluluklarımızın bilincinde, ulusal ve uluslararası rekabet ortamına girerek ve var olan gücümüzle rekabet yaratarak yeni çağın güçlü ekonomik pazarına ses getirmek için varız.

Rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için daima ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, gücümüzü artıracak her türlü girdilerin en kaliteli şekilde temini ve çalışanlarımızın memnuniyetiyle yalnız ürün ve hizmete değil, iyileştirilebilen her alanda sürdürülebilir bir büyüme ile yeni ürün ve hizmetleri araştırma ve geliştirme çabasındayız.